Podjetje PRO-BEL, d. o. o. se ukvarja s trgovanjem z lastnimi nepremičninami in oddajanjem lastnih in najetih prostorov. Ker pa ima podjetje napreden pogled in zavedanje tudi glede varstva okolja, si je kot cilj zastavilo projekt investicije izgradnje sončne elektrarne, ter s tem prispevati k povečanju rabe obnovljivih virov energije.

S tem namenom smo se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, s projektom MSE PRO-BEL.

Gre za postavitev sončne elektrarne moči 138,27 kW, na strehi obstoječega objekta – PRO-BEL d.o.o., Ulica Štefana Kovača 3, 9231 Beltinci.

Glavni cilji operacije MSE PRO-BEL so:

– lastna proizvodnja električne energije objekta,

– dolgoročno znižanje stroškov, z oddajo viškov dodatni prihodki in povečanje konkurenčnosti podjetja,

– povečanje deleža OVE v energetski potrošnji podjetja,

– zmanjšanje emisij CO₂.

V okviru razpisa smo pridobili sofinanciranje zunanjih izvajalcev za nakup in vgradnjo naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, v višini 20 % upravičenih stroškov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).